Gestructureerd en in controle richting succes!

Missie

Onze missie is organisaties in de afval- en milieubranche helpen succesvol te zijn bij het realiseren van veranderingen op het raakvlak van ICT en organisatie.

Dat bereiken we allereerst door bij elke opdracht een aanpak te kiezen die het beste aansluit bij uw organisatie en de te realiseren doelstelling.

En daarnaast zorgen we er voor dat ook het meest complexe probleem wordt opgesplitst in kleine begrijpelijke stukken die aangestuurd kunnen worden en daarmee haalbaar en realiseerbaar worden.

De derde en doorslaggevende component van succesvol zijn, heeft betrekking op samen en met elkaar werken aan verandering. Het samen aan verandering werken is waar wij uw organisatie mee helpen; betrekken van management tot uitvoerend personeel op de juiste momenten.

Kracht

Onze kracht is enerzijds de jarenlange ervaring en kennis van management, ICT en de afval- en milieubranche waardoor vanuit diverse invalshoeken en op elk niveau kan worden geacteerd.

Anderzijds is onze kracht ook onze innerlijke drive en passie voor structureren en continu verbeteren en onze wens om samen de doelen te realiseren.

De combinatie van deze factoren zorgt er voor dat altijd het gewenste succes wordt verkregen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden komen terug in alle aspecten van het werk en dagelijks leven. Deze kernwaarden zijn eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid, doelgerichtheid en aandacht.

Eerlijkheid staat voor duidelijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor acties, complimenteren en elkaar aanspreken op gedrag.

Openheid geeft begrip en op begrip kun je bouwen, samen weet je meer en kun je meer en delen levert altijd meer op.

Betrouwbaarheid staat voor beloftes en afspraken altijd nakomen, authentiek zijn in gedrag en integer handelen.

Doelgerichtheid zijn betekent zorgen dat het doel gehaald wordt, niet ten koste van alles maar wel creatief op een andere wijze dan initieel bedacht als dat beter gaat.

Aandacht staat voor aandacht voor elkaar, voor ideeën ook als deze anders zijn dan de eigen en focus aanbrengen.

Contact:

 Stavorenweg 8
        2803 PT Gouda

 085 - 130 67 37

 06 - 44 888 707

 info@vdm-management.nl